Logotyp Anette Olsson

Start
Fest och Mingelmusik
Bröllop och Dop
Äldreboende & Förskola
Sånglektioner
Kör som friskvård
Pianolektioner
Galleri
Mediabank
Om Anette
Kontakta
Prislista
E-post

 


Körsång som friskvård

Att sjunga är något som man mår bra av.
Det finns även forskning som visar på att
bland annat immunförsvaret påverkas
positivt när vi sjunger.

Det är även ett trevligt sätt att stärka sammanhållning i arbetsgruppen genom
att göra något annat tillsammans än sina
ordinarie arbetsuppgifter.

Det kan se ut på olika sätt:

  • Körsång som friskvård,
    en gång eller kontinuerligt
  • Kickoff med körsång
  • After work med körsång

Möjligheterna är oändliga!

Jag anpassar gärna innehållet efter
ert önskemål.  Även lokal kan jag hjälpa
er med om ni vill vara på ett annat ställe
än er arbetsplats.

Anette Olsson
   
PRODUKTION: DAHLQVISTDESIGN.SE